Bir metinin sağından veya solundan değil de ortasından bir parça almak istersek ne yapabiliriz? Misal 3 cümleden oluşan bir kelimede ortadaki cümleyi almak istersen ne yapabiliriz? Bunun için kullanacağınız formül PARÇAAL (İngilizce MID) formülüdür. Bu formülün yazılmasına bakalım:

 =PARÇAAL(Metin; başlangıç_sayısı; sayı_karakter)

Metin diğer formüllerde olduğu gibi ya çift tırnak içinde yazılmış olan bir metin veya içinde metin barındıran bir hücre adresi olabilir.

Başlangıç_sayısı ise bu metin içinde soldan itibaren kaçıncı karakterden başlayacağımızı ifade eder. Örnek olarak “Örnek Metin” için 2 kullanırsanız ikinci karakter olan “r” harfinden başlanacaktır.

sayı_karakter ise kaç tane harfi almak istediğimizi ifade eder. SAĞDAN ve SOLDAN formülünden farklı olarak burada sayı_karakteri isteğe bağlı değildir. Mutlaka bir değer girilmesi gereklidir.

Örnek olarak aşağıdaki formül:

=PARÇAAL(“Örnek Metin”; 3; 5)

“Örnek Metin” metni içinde 3. karakter olan “n” harfinden başlayarak, bu harf dahil, 5 tane karakteri alır ve sonucu “nek M ” olarak geri döndürür. 4. karakter bir boşluk olduğu için onu da alacaktır. Bu nedenle aralarında boşluk bulunan metinlerde boşluğu da bir karakter olarak düşünerek formülü yazmak gerekmekte. Formülün çalışma şeklini aşağıdaki resimde gösterdim.

Parçaal formülünü diğer metin formülleri ile birlikte de kullanabiliriz. Örnek olarak BUL ve ARA gibi metin içinde 

Aşağıdaki görselde PARÇAAL ile yapabileceğimiz bir kaç örneği de gösterdim.

Etiketler:

Leave a Reply