Metin olarak girilmiş bir rakamı sayıya çevirmek için kullanılır. İngilizce Excel için VALUE formülüdür. Formülün çalışabilmesi için metin olarak girilmiş sayının bir rakam, tarih veya saat gibi Excel tarafından algılanabilecek biçimde olması gereklidir.

Yazılımı:

=SAYIYAÇEVİR(Metin)

Metin yerine başka bir ortamdan aktarılırken metin olarak aktarılmış veri içeren bir hücre adresi girilebildiği gibi SAĞDAN, SOLDAN gibi formüller ile başka bir metnin içinden değer döndüren formüller de kullanılabilir. Ben bu formülü de çok kullanmıyorum çünkü metin olarak yazılmış rakamların sonuna *1 ifadesi eklersek aynı sonucu elde ediyoruz. Örnek olarak =SAYIYAÇEVİR(“12E-06”) formülü ile =”12E-06″*1 ifadesinin 0,000012 sayısı olarak aynı olacaktır. 

Normalde Excel metin olarak girilmiş rakamları tanıyarak size rakamın metin olarak girildiği uyarısını verecektir. Ve istemeniz halinde Excel bunu otomatik olarak düzeltecektir. Ben şahsen bu formülü çok nadir kullanıyorum. Bir formülde, örnek olarak SAĞDAN, SOLDAN gibi formüller ile, metin içinde yer alan rakamı çektiğimde sonuna *1 veya başına — ifadesi konulduğunda Excel metin olan rakamı sayıya çevirecektir. Ancak yine de burada değinmekte fayda var.

Aşağıdaki resimde formül ile yapılmış bir kaç uygulama görebilirsiniz. Örnekte dikkat edeceğiniz iki husu var:

   1. Tarih ve saatlerin çevrilmesinde Excel kendi içinde tarih ve saat için kullandığı rakamlara çeviri yapar. Excel’in doğru saat ve tarih göstermesi için hücre biçimlendirmesini ilgili biçime çevirmeniz gerekir. (Örnekte yapmadım)

   2. Resimde de gördüğünüz üzere “–” ve “*1” yazılımı da aynı sonucu veriyor. Ben bu yazılımı daha pratik buluyorum.

Etiketler:

Leave a Reply