Yıl: 2019

 • BİRLEŞTİR Formülü

  Bu formül ile birden fazla metni birleştirerek tek bir metin elde edebiliriz. İngilizce karşılığı CONCATENATE formülüdür. Misal yan yana hücrelerde yer alan ad ve soyad gibi bilgileri bu formülü kullanarak tek bir ad/soyad oluşturacak şekilde birleştirebiliriz. Ben çok sık kullanmıyorum çünkü & işareti ile aynı işlevi gerçekleştirebiliyoruz.  Yazılımı: =BİRLEŞTİR(Metin1, Metin2,….) şeklindedir. Örnek olarak =BİRLEŞTİR(“ÖRNEK”;” “;”Metin”) formülün […]

  READ MORE
 • DEĞİŞTİR Formülü

  Bu formül ile bir metnin içinde yer alan belli adette karakteri başka bir karakter ile değiştirmek için kullanılır. İngilizce kullananlar için REPLACE fonksiyonudur. Yaızlımı: =DEĞİŞTİR(Eski Metin;Başlangıç Numarası;Karakter Sayısı; Yeni Metin) şeklindedir. Örnek olarak =DEĞİŞTİR(“Örnek Metin”;1;4;”a”) formülü “Örnek Metin” metninin 1. karakterinden başlayarak kendisi ve takip eden 4 karakteri yeni metin ile ifade edilmiş “a” harfi […]

  READ MORE
 • SAYIYAÇEVİR Formülü

  Metin olarak girilmiş bir rakamı sayıya çevirmek için kullanılır. İngilizce Excel için VALUE formülüdür. Formülün çalışabilmesi için metin olarak girilmiş sayının bir rakam, tarih veya saat gibi Excel tarafından algılanabilecek biçimde olması gereklidir. Yazılımı: =SAYIYAÇEVİR(Metin) Metin yerine başka bir ortamdan aktarılırken metin olarak aktarılmış veri içeren bir hücre adresi girilebildiği gibi SAĞDAN, SOLDAN gibi formüller […]

  READ MORE
 • KÜÇÜKHARF, BÜYÜKHARF, YAZIM.DÜZENİ Formülleri

  Bu formüller ise sırası ile metin içindeki tüm harfleri küçük, büyük ve kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde metni olarak değiştirir. İngilizce Excel’de UPPER, LOWER ve PROPER olarak yazılıyor. Örnek olarak: =KÜÇÜKHARF(“Örnek Metin”) formülünün sonucu “örnek metin” olacaktır. Aynı şekilde: =BÜYÜKHARF(“Örnek Metin”) formülünün sonucunda da “ÖRNEK METİN” ifadesi geri döndürülecektir. =YAZIM.DÜZENİ(“örnek metin”) formülünün sonucu da […]

  READ MORE
 • DAMGA Formülü

  İngilizce karşılığı CHAR formülüdür. Girilen rakama göre ilgili ASCII karakteri geri döndürür. Örnek olarak DAMGA(65) formülünün sonucu A harfidir. ASCII tablosu hazırlamak için kullanabilirsiniz. Bilgisayarlarda tanımlı 255 tane ASCII karakteri olduğundan 255’ten büyük bir rakam girerseniz #DEĞER hatası alırsınız. Aşağıda DAMGA formülü ile ilgili bir kaç örnek gösterdim.

  READ MORE
 • YERİNEKOY Formülü

  Bu formül bir metin içinde yer alan belli bir karakteri başka bir karakter ile değiştirmek için kullanılır. İngilizce Excel’de SUBSTITUTE formülüdür. Hemen yazılımına geçelim: =YERINEKOY(metin; eski_metin; yeni_metin; [yineleme_sayısı]) Bu formül ne yapıyor? Metin ile girdiğimiz metin içinde, eski metin ile tanımlanmış metinleri buluyor ve bunları yeni metin kısmına girdiğimiz metin ile değiştiriyor. Yineleme sayısı ise […]

  READ MORE
 • SAĞDAN Formülü

  SAĞDAN İşlevi Excel’de metin işleme için kullanılan bir formüldür. İngilizce Excel’de RIGHT olarak kullanılır. Amacı bir metnin içinde en sağda yer alan ilk karakterden başlayarak girilen adet kadar karakteri okuyarak yeni bir metin oluşturmaktır. Yazılışı: =SAĞDAN(Metin, [sayı_karakterler]) şeklindedir. Metin yerine isterseniz çift tırnak içinde bir metin yazabilir veya metin içeren bir hücre seçebilirsiniz. Formülde dikkat […]

  READ MORE