Gün: 1 Şubat 2020

  • SıralaÖlçüt İşlevi

    1. SIRALAÖLÇÜT İşlevi ve Yazılımı SIRALAÖLÇÜT işlevi de SIRALA gibi bir aralıktaki verileri sıralamakta kullanılır. SIRALA işlevinden farkı birden fazla sütun ve birden sıralama düzeni kullanabiliyoruz. Yazılımına bir bakalım sonra ne demek istediğimi örneklerle göstereceğim. =SIRALAÖLÇÜT(dizi;diziye_göre1;[sıralama_düzeni1];[diziye_göre2];[sıralama_düzeni2];…) =SORTBY(dizi, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2],…) Hemen parametreleri açıklayalım: dizi: Sıralayacağımız aralığı ifade eder. Bu aralık tek bir sütun, satır […]

    READ MORE
  • Sırala İşlevi

    1. Sırala İşlevi ve Yazılımı SIRALI işlevi girdiğimiz diziyi büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralamamızı sağlayan bir işlevdir. Dizi tek bir sütun olabileceği gibi birden fazla sütuna yayılmış bir aralık ta olabilir. Çok sütunlu aralık seçtiğimizde hangi sütuna göre sıralama yapacağımızı da formülde tanımlayabiliriz. Yazılımı: =SIRALA(dizi;[sıralama_dizini];[sıralama_düzeni];[sütuna_göre])=SORT(array;[sort_index];[sort_order];[by_col]) İşlev içinde kullanılan parametrelere de bir bakalım: dizi: İşlevin […]

    READ MORE