Gün: 3 Şubat 2020

  • Sıralı İşlevi

    1. Sıralı İşlevi ve Yazılımı Sıralı işlevi girdiğiniz adetteki satır ve sütundan oluşan bir aralığa 1’den başlayarak ardışık rakamlar yazmanızı sağlar. Yazılımı =SIRALI(satırlar;[sütunlar];[başlangıç];[adım])=SEQUENCE(rows;[columns];[start];[step]) Hemen parametrelerin anlamlarına bakalım: satırlar: İşlevin toplamda kaç satıra değer atayacağını belirler. Girilmesi zorunlu bir parametredir. sütunlar: İşlevin kaç tana sütuna yayılacağını belirler. Girilmesi zorunlu değildir. Varsayılan olarak 1 değerine sahiptir. başlangıç: […]

    READ MORE