1. Hücre İşlevi ve Yazılımı

Bu işlev bir hücre hakkında, hücrenin adresi, satır numarası, sütun numarası, biçimlendirme rengi gibi farklı bilgileri elde etmek için kullanılır. Hücre hakkında elde etmek istediğiniz bilgi bir parametre ile tanımlanır. Hemen yazılımına bakalım:

=HÜCRE(bilgi_türü;[başvuru]) =CELL(info_type,[reference])

bilgi_türü: hücre hakkında elde etmek istediğimiz bilgiyi ifade eden bir metindir. Girilmesi zorunludur.

başvuru: Hakkında bilgi almak istediğimiz hücredir. Girilmesi isteğe bağlıdır. Girilmez ise aralıktaki ilk hücrenin bilgileri elde edilir.

2. İşlev Kullanımı ve Örnekler
a. Ana Parametreler

Bilgi türü bir metin değeri demiştim. Hangi metinleri girebileceğiniz formül içinde size gösteriliyor. Ben aşağıda tam bir listesini sizlere verdim:

adres:Hücre adresini mutlak başvuru olacak şekilde metin olarak verir.
süt:Hücrenin sütun numarasını verir.
renkEğer hücre içindeki rakam biçimlendirmesi negatif rakamlar için farklı bir renkle gösterim yapıyor ise 1, yapmıyorsa 0 değeri döndürülür. Rakamın sahip olduğu renk ile ilgisi yoktur.
içerikHücrenin içindeki değeri verir. Eğer formül ile değer elde edildi ise sonucunu gösterir.
dosyaadıHücrenin ait olduğu çalışma kitabının tam ismini, dosya yolu ile birlikte, çeker.
biçimhücredeki rakam veya tarih değerlerinin rakam biçimlendirmesini metin olarak verir. Eğer negatif değerler için farklı bir renk-biçim kullanıldı ise metnin sonuna – işareti konur. Eğer rakamların biçimlendirilmesinde parantezler kullanıldı ise metnin sonuna “()” eklenir 
ayraçlarİngilizce dil ayarlarında sayılar parantez içine alınarak gösterme seçeneği var. Bu parametre ile bu tarz bir biçimlendirme yapıldı ise 1 yapılmadıysa 0 değeri geri döner. Özel biçimlendir (00) şeklinde bir biçimlendirme ile formül sonuç döndürür.
örnekMetin veya metin olarak girilmiş rakamlar için metnin hücre içindeki hizalanmasına göre bir simge döndürür. Sağa yaslı metin için tek tırnak ‘, sola yaslı metin için çift tırnak “, ortalanmış metin için şapka ^, her iki yaslanmış metin için ters eğik çizgi \ gösterilir. Diğer değerler için boş ifade döndürür. Bunun için metin biçimlendirmeden hücrenin hizalamasını değiştirmeniz gerekiyor.
korumaHücre Biçimlendir menüsündeki Koruma sekmesindeki Kilit seçeneği seçili ise 1, değil ise 0 değerini verir
satHücrenin bulunduğu satır numarasını verir.
türHücre içinde metin değeri var ise e, rakam veya tarih var ise d, boş ise b harfini geri döndürür.
genişlikSütun genişliğini 2 değer olarak döndürür. İlk değer sütun genişliğinin tam sayıya yuvarlanmış halidir. İkincisi sütun genişliği varsayılan ise YANLIŞ, eğer kullanıcı tarafından ayarlandı ise DOĞRU değeridir.

Oldukça fazla seçenek sunmasına rağmen kullanım açısından baktığınızda çok sık kullanılan bir işlev değildir. Çünkü elde ettiğiniz değerlerden çoğunu farklı işlevlerle de elde edebiliyorsunuz.

b. Metin Biçimi Sonuçları

Yukarıdaki tabloda biçim altında birden fazla değer dönüyor demiştim. Bunun tam listesini aşağıdaki tabloda veriyorum.

genel hücre biçimi “G” harfi 0 (rakam) “F0”
#,##0 “,0” 0,00 “F2”
#,##0,00 “,2” $#,##0_);($#,##0) “C0”
$#,##0_);[Kırmızı]($#,##0) “C0-“ $#,##0.00_);($#,##0.00) “C2”
$#,##0.00_);[Kırmızı]($#,##0.00) “C2-“ %0 “P0”
%0,00 “P2” 0,00E+00 “S2”
# ?/? ya da # ??/?? “G” g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy. “D1”
g-aaa ya da gg-aaa “D2” aaa-yy “D3”
gg/aa “D5” s:dd ÖÖ/ÖS “D7”
s:dd:nn AM/PM “D6” s:dd “D9”
s:dd:nn “D8”
3. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bu işlevi kullanırken dikkat etmeniz gereken ilk husus, hücre biçimlendirmesini değiştirdiğinizde işlev içeriği yeniden hesaplanmaz, yani siz farklı bir sonuç beklerken işlev hala bir önceki sonucu gösteriyor olabilir.

Özellikle para birimi barındıran hücrelerdeki para birimini metin olarak almak yada bir şartlı toplama formülünde kullanmak istiyorsanız her para birimi için farklı bir değer geri döndürmez. Bu nedenle özellikle USD, EUR, GBP gibi farklı para birimlerinin olduğu bir tabloda istediğiniz para birimini elde etmeniz pek mümkün olmaz.

Belki en garip ve en dikkatli olmanız gereken sorun ise formülün her zaman aralıktaki ilk kullandığınız yerdeki hücre bilgilerini geri döndürmesidir. Misal siz B2 hücresinin bilgisini C sütununda görmek istiyorsunuz. Ancak hücre referansı kullanmadınız, bu durumda C sütununda B5 hücresinin bilgisini çekmek istediğinizde formül size B2 hücresinin bilgisini döndürecektir. Bu nedenle eğer belirli bir hücre için bilgi almak istiyorsanız mutlaka hücre referansı kullanmalısınız.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar
Etiketler:

Leave a Reply