Küçük ve Büyük işlevi,  bir listede yer alan en küçük ve en büyük n. elemanı bulmak için kullanılır. Bu liste rakam, tarih olabilir. Sadece mantıksal ve metin değerlerinin yer aldığı listelerde hata verir. Ancak liste içinde rakamlar, metinler ve mantıksal değerler var ise bunları ihmal eder.

1. Yazılımı ve Parametreleri

Her iki işlevin parametreleri aynı:

=KÜÇÜK(dizi; k)
=BÜYÜK(dizi; k)

İngilizce Excel kullanıyorsanız:

=SMALL(array;k)
=LARGE(array;k)

Parametreler:

dizi: Arama yapacağımız ve rakamları içeren dizi. Çalışma sayfasındaki bir satır veya sütun aralığı olabileceği gibi dizi değer döndüren bir formül de olabilir.

k: dizideki kaçıncı en büyük/küçük rakamı bulmak istiyorsak o rakam. Bu değer, girdiğiniz dizideki hücre adedinden büyük olamaz.

Formül girdiğiniz dizide en büyük/küçük n. elemanı bulamaz ise veya girdiğiniz k rakamı toplam hücre adedinden büyük ise #SAY! hatası verir. Bu formülü kullanırken dikkat etmeniz gereken bir başka husus eğer seçtiğiniz aralıkta hali hazırda hata içeren değerler var ise bu formül de hata döndürecektir. Bu nedenle hata içeren dizilerde bu formülü kullanmanız mümkün değildir.

2. Kullanımı

Aşağıdaki gibi belirli tarihlerde belirli bir süreç için alınmış sürelerin olduğu bir tablomu olsun. Şimdi biz bu tablo üzerinden aynı sürecin en kısa ve en uzun 3 süreyi çıkarmak isteyelim:

Burada en kısa ilk 3 süreyi bulmak için  kullanacağımız işlevler sırası ile:

=KÜÇÜK($E$3:$E$12;1)
=KÜÇÜK($E$3:$E$12;2)
=KÜÇÜK($E$3:$E$12;3)

Aynı şekilde en uzun süreleri bulmak için ise:

=BÜYÜK($E$3:$E$12;1)
=BÜYÜK($E$3:$E$12;2)
=BÜYÜK($E$3:$E$12;3)

formüllerini yazabiliriz.

Ben resimde örnek olması için bu formülleri, tarih sütununda da kullandım. Böylece formülün tarih değerlerinde de çalıştığını göstermek istedim.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar
Etiketler: ,

Leave a Reply