Kategori: Formüller

 • Sütun İşlevi

  1. Sütun İşlevi ve Yazılımı Bu işlevin amacı oldukça basittir. Başvurusunu verdiğiniz hücrenin veya aralığın sütun numarasını verir. Yazılışı: =SÜTUN([başvuru]) =COLUMN([reference]) Parametreleri: Başvuru: Satır numarasını elde etmek istediğiniz hücre başvurusu. Girilmesi zorunlu değildir. 2. Kullanımı Bu formül girdiğiniz hücre adresine göre sütun numarasını bir rakam olarak verir. Eğer girilmez ise formülün yazıldığı hücre alınır. Eğer […]

  READ MORE
 • Satır İşlevi

  1. Satır İşlevi ve Yazılımı Bu işlevin amacı oldukça basittir. Başvurusunu verdiğiniz hücrenin veya aralığın satır numarasını verir. Yazılışı: =SATIR([başvuru]) =ROW([reference]) Parametreleri: Başvuru: Satır numarasını elde etmek istediğiniz hücre başvurusu. Girilmesi zorunlu değildir. 2. Kullanımı Bu formül girdiğiniz hücre adresine göre satır numarasını bir rakam olarak verir. Eğer girilmez ise formülün yazıldığı hücre alınır. Eğer […]

  READ MORE
 • Hücre İşlevi

  1. Hücre İşlevi ve Yazılımı Bu işlev bir hücre hakkında, hücrenin adresi, satır numarası, sütun numarası, biçimlendirme rengi gibi farklı bilgileri elde etmek için kullanılır. Hücre hakkında elde etmek istediğiniz bilgi bir parametre ile tanımlanır. Hemen yazılımına bakalım: =HÜCRE(bilgi_türü;[başvuru]) =CELL(info_type,[reference]) bilgi_türü: hücre hakkında elde etmek istediğimiz bilgiyi ifade eden bir metindir. Girilmesi zorunludur. başvuru: Hakkında […]

  READ MORE
 • Adres İşlevi

  1. Adres İşlevi ve Yazımı Bu işlev girdiğiniz satır ve sütun numarasının kesiştiği hücrenin adresini metin olarak verir. Hücre adresi mutlak, göreceli veya karışık başvuru şeklinde oluşturulabilir. Bu nedenle DOLAYLI işlevi ile birlikte güzel bir ikili olurlar. Hemen Yazılımına bakalım: =ADRES(satır_num; sütun_num; [mutlak_num]; [a1]; [sayfa_metni]) =ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1],[sheet]) satır_num: Adresi oluşturulacak hücrenin satır numarası. sütun_num: Adresi […]

  READ MORE
 • Dolaylı Formülü

  1. Dolaylı İşlevi ve Yazılımı Dolaylı formülü, metin olarak girilmiş değerleri hücre başvurusuna çeviren bir formüldür. Girdiğiniz metin anında bir referansa döndürülür ve eğer o referans geçerli bir hücre adresi ise o hücrenin içindeki değer kullanılır. Yazılımı: =DOLAYLI(başv_metni; [a1]) =INDIRECT(ref_text; [a1]) Parametrelere de bir bakalım: ref_text: Herhangi bir aralığın adresini ifade eden bir metin değeri […]

  READ MORE
 • RastgDizi İşlevi

  1. RastgDizi İşlevi ve Yazılımı Bu işlev, girdiğiniz en küçük ve en büyük değerler arasında kalacak şekilde rastgele sayılardan oluşan bir dizi döndürür. İşlevin döndüreceği sayılar ondalık ya da tam sayı olacak şekilde ayarlanabilir. Yazılımı: =RASTGELEDİZİ([satırlar];[sütunlar];[min];[maks];[tamsayı]) =RANDARRAY ([rows]; [columns]; [min]; [max]; [integer]) satırlar: Döndürülecek dizinin toplam satır adedi. sütunlar: Döndürülecek dizinin toplam sütun adedi. min: […]

  READ MORE
 • Sıralı İşlevi

  1. Sıralı İşlevi ve Yazılımı Sıralı işlevi girdiğiniz adetteki satır ve sütundan oluşan bir aralığa 1’den başlayarak ardışık rakamlar yazmanızı sağlar. Yazılımı =SIRALI(satırlar;[sütunlar];[başlangıç];[adım])=SEQUENCE(rows;[columns];[start];[step]) Hemen parametrelerin anlamlarına bakalım: satırlar: İşlevin toplamda kaç satıra değer atayacağını belirler. Girilmesi zorunlu bir parametredir. sütunlar: İşlevin kaç tana sütuna yayılacağını belirler. Girilmesi zorunlu değildir. Varsayılan olarak 1 değerine sahiptir. başlangıç: […]

  READ MORE
 • SıralaÖlçüt İşlevi

  1. SIRALAÖLÇÜT İşlevi ve Yazılımı SIRALAÖLÇÜT işlevi de SIRALA gibi bir aralıktaki verileri sıralamakta kullanılır. SIRALA işlevinden farkı birden fazla sütun ve birden sıralama düzeni kullanabiliyoruz. Yazılımına bir bakalım sonra ne demek istediğimi örneklerle göstereceğim. =SIRALAÖLÇÜT(dizi;diziye_göre1;[sıralama_düzeni1];[diziye_göre2];[sıralama_düzeni2];…) =SORTBY(dizi, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2],…) Hemen parametreleri açıklayalım: dizi: Sıralayacağımız aralığı ifade eder. Bu aralık tek bir sütun, satır […]

  READ MORE
 • Sırala İşlevi

  1. Sırala İşlevi ve Yazılımı SIRALI işlevi girdiğimiz diziyi büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralamamızı sağlayan bir işlevdir. Dizi tek bir sütun olabileceği gibi birden fazla sütuna yayılmış bir aralık ta olabilir. Çok sütunlu aralık seçtiğimizde hangi sütuna göre sıralama yapacağımızı da formülde tanımlayabiliriz. Yazılımı: =SIRALA(dizi;[sıralama_dizini];[sıralama_düzeni];[sütuna_göre])=SORT(array;[sort_index];[sort_order];[by_col]) İşlev içinde kullanılan parametrelere de bir bakalım: dizi: İşlevin […]

  READ MORE
 • Benzersiz İşlevi

  1. Benzersiz İşlevi ve Yazılımı BENZERSİZ işlevi belli bir sütunda yer alan değerlerden benzersiz olanlardan veya sadece bir kez karşılaşılan verilerden yeni bir aralık oluşturur. Burada anlattığım benzersiz değerleri bulma işlemi için geliştirilmiş bir formüldür. Yazılımı: =BENZERSİZ(dizi;[sütuna_göre];[yalnız_tek]) =UNIQUE(array;[by_col];[exactly_once]) İşlev içinde kullanılan parametrelere de bir bakalım: dizi: İşlevin çalışması için girilmesi gereken aralıktır. [sütuna_göre]: Girilmesi zorunlu […]

  READ MORE