Kategori: İstatistik

 • Küçük ve Büyük İşlevleri

  Küçük ve Büyük işlevi,  bir listede yer alan en küçük ve en büyük n. elemanı bulmak için kullanılır. Bu liste rakam, tarih olabilir. Sadece mantıksal ve metin değerlerinin yer aldığı listelerde hata verir. Ancak liste içinde rakamlar, metinler ve mantıksal değerler var ise bunları ihmal eder. 1. Yazılımı ve Parametreleri Her iki işlevin parametreleri aynı: […]

  READ MORE
 • En Büyük, En Küçük İşlevleri

  Excel’de bir aralıkta yer alan en büyük ve en küçük değerleri bulmak için kullanabileceğimiz birkaç işlev mevcut. Bu yazımda bu işlevlere ve aralarındaki farklara değinmek istiyorum. 1. MAK İşlevi İlk işlevimiz MAK işlevi. Adından da anlaşılabileceği gibi girilen parametreler içindeki en büyük rakamı bulur, İngilizce MAX işlevidir. Hemen yazılışına bakalım: =MAK(değer1;[değer2];…) =MAX(value1;[value2];…) işlev içinde değer […]

  READ MORE
 • BAĞ_DEĞ_SAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY Formülleri

  Excel’de hücrelerin içerdiği değerlere göre toplamda kaç tane hücre olduğunu bulmamızı yarayan iki tane formül mevcut. Bunlar BAĞ_DEĞ_SAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY formülleri. Bu yazımda Excel istatistiksel formüller ailesine dahil olan bu iki formüşü anlatmak istiyorum. 1. BAĞ_DEĞ_SAY Çok ilginç bir ismi olan ve fakat ismi ile işlevi arasında zerre bağlantı olmayan bir formül arkadaşlar. İngilizce sürümde […]

  READ MORE
 • Standart Sapma Formülleri

  1.Standart Sapma Nedir? Aritmetik ortalama formülü ile bir sayı dizisinin ortalamasını bulabilyorduk. Standart sapma ise dizideki elemanların bu ortalama değerden ne kadar saptığını göstermeye yarayan bir formüldür. Hesaplanması için önce dizideki tüm elemanların ortalama değerden farkı bulunur, sonrasında bu farkların kareleri toplanarak toplam eleman sayısına bölünür. Çıkan sayı değişkenliktir. Bu sayının karekökü ise standart sapmayı […]

  READ MORE
 • ORTALAMA Formülü

  1. ORTALAMA Formülü Ortalama formülü verilen bir aralıktaki sayıların ortalamasını bulmak için kullanılan basit bir formül. Formülün yazılımına bir bakalım: =ORTALAMA(sayı1;[sayı2];…) İngilizce Excel için: =AVERAGE(number1;[number2];…) Gördüğünüz gibi formül içine en az bir tane rakam girmeniz gerek. Rakam yerine değer barındıran bir aralık ta girebilirsiniz. Bu şekilde toplamda 255 değer veya aralık tanımlamanız mümkün. Ortalama işlevi […]

  READ MORE