Etiket: DEĞİŞTİR

  • DEĞİŞTİR Formülü

    Bu formül ile bir metnin içinde yer alan belli adette karakteri başka bir karakter ile değiştirmek için kullanılır. İngilizce kullananlar için REPLACE fonksiyonudur. Yaızlımı: =DEĞİŞTİR(Eski Metin;Başlangıç Numarası;Karakter Sayısı; Yeni Metin) şeklindedir. Örnek olarak =DEĞİŞTİR(“Örnek Metin”;1;4;”a”) formülü “Örnek Metin” metninin 1. karakterinden başlayarak kendisi ve takip eden 4 karakteri yeni metin ile ifade edilmiş “a” harfi […]

    READ MORE