Etiket: İkincil Eksen

  • Sütun Grafik İkinci Eksen Ekleme

    Bir çubuk yada sütun grafikte birbirleri ile arasında çok fazla fark bulunan değerleri göstermek istediğimizde bu farktan dolayı bir seri çok net gözükürken, diğer seri bunun yanında çok küçük olacağından net olarak görebilmemiz mümkün olmaz. Bu durumda grafiğin daha anlaşılabilir olması için ikinci bir eksene ihtiyaç duyarız. Örnek olarak aşağıdaki gibi bir tablomuz olduğunu varsayalım. […]

    READ MORE