Etiket: RASGDİZİ

  • RastgDizi İşlevi

    1. RastgDizi İşlevi ve Yazılımı Bu işlev, girdiğiniz en küçük ve en büyük değerler arasında kalacak şekilde rastgele sayılardan oluşan bir dizi döndürür. İşlevin döndüreceği sayılar ondalık ya da tam sayı olacak şekilde ayarlanabilir. Yazılımı: =RASTGELEDİZİ([satırlar];[sütunlar];[min];[maks];[tamsayı]) =RANDARRAY ([rows]; [columns]; [min]; [max]; [integer]) satırlar: Döndürülecek dizinin toplam satır adedi. sütunlar: Döndürülecek dizinin toplam sütun adedi. min: […]

    READ MORE